نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی-تلفن

معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
دكتر محمد علی عبدلی معاون پژوهشی      
فرنوش بهرامی کارشناس 66956667 3177-3179  
رضوان سعیدی کارشناس 66956667 3177-3179