آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

منع استعمال دخانیات در دانشکده محیط زیست

به  استحضار می رساند جهت حفاظت از محیط زیست و سلامتی افراد و همچنین ایجاد فضایی مطلوب استعمال دخانیات در سطح دانشکده محیط زیست ممنوع می باشد.

لذا خواهشمند است در راستای حسن اجرای این قانون همکاری لازم را به عمل آورید.