آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

موفقیت مجله pollution در کسب عنوان علمی پژوهشی و ISC

مجله Pollution موفق به اخذ اعتبار علمي- پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين نمايه از پايگاه استنادي جهان اسلام ISC شد.

شایان ذکر است این مجله از زمستان 2015 توسط دانشکده محیط زیست منتشر می گردد.