آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

ورود به سامانه تغذيه دانشگاه براي دانشجويان غير ايراني

به استحضار مي رساند، دانشجويان غير ايراني، جهت ورود به سامانه تغذيه دانشگاه به آدرس http://dining.ut.ac.ir از قسمت "ورود توسط سامانه احراز هويت" (در صفحه اول اين سامانه) با وارد كردن آدرس ايميلي كه قبلاً از سايت دانشگاه (طي ثبت نام) دريافت كرده اند، اقدام نمايند.