آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

پذيرش بدون آزمون در دوره دكتري (فقط در رشته مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست)

پذيرش بدون آزمون در دوره دكتري (فقط در رشته مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست)

1393/3/12

دانشگاه تهران جهت ادامه تحصيل متقاضيان ورود به دوره  دكتري بدون آزمون(فقط پذیرش در رشته مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی ومحیط زیست )، از طريق بررسي و ارزيابي سوابق علمي و پژوهشي، براي سال تحصيلي 94-٩3 دانشجو  مي پذيرد. لذا متقاضيان ادامه تحصيل سهميه مذكور مي بايست تقاضاي خود را از طريق سايت  www.srm.ut.ac.ir(سامانه درخواست دانشجويي) به همراه مدارك خواسته شده، حداكثر تا تاريخ 1393/3/31 در همان سامانه بارگذاري و ارسال نمايند. سپس داوطلب حائز شرايط ملزم  است به دانشكده مربوطه مراجعه و كپي مدارك درخواستي و سوابق علمي و پژوهشي خود را جهت  تشكيل پرونده تقاضا، به مسئولين ذيربط ارائه نمايد. ضروري است پس از كنترل مدارك توسط واحد مربوطه به نحو مقتضي و از طريق سايت پرديس / دانشكده  به داوطلبين واجد شرايط اوليه در خصوص روز و ساعت مصاحبه اطلاع رساني می گردد.

شایان ذكراست پذیرش دانشجو بدون آزمون در دانشكده محيط زيست و درمقطع دكتری فقط در رشته مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی ومحیط زیست صورت می پذیرد.

براي كسب اطلاعات بيشتر كليك كنيد.