آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

پذيرش دانشجو-ويژه شاغلين-درمقطع كارشناسي ارشد مجازي دانشكده محيط زيست

پذيرش دانشجو-ويژه شاغلين-درمقطع كارشناسي ارشد مجازي دانشكده محيط زيست

1393/4/21

به اطلاع كلیه متقاضیان ثبت نام درآزمون ورودی دوره های مجازی (ویژه شاغلین) درمقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته می رساند دانشكده محیط زیست دانشگاه تهران دررشته های مشروحه ذیل دانشجو می پذیرد :

رشته محیط زیست - گرایش مدیریت (ظرفیت پذیرش 40 نفر(

رشته محیط زیست - گرایش برنامه ریزی (ظرفیت پذیرش  40نفر(

رشته محیط زیست - گرایش آموزش (ظرفیت پذیرش 40 نفر(

رشته مدیریت درسوانح طبیعی (ظرفیت پذیرش 40 نفر(

رشته علوم محیط زیست (ظرفیت پذیرش 40 نفر)

زمان ثبت نام و دریافت دفترچه-خریداری كارت اعتباری ثبت نام ازطریق كارتهای بانكی عضو شبكه شتاب ازتاریخ 17/4/1393 لغایت 22/4/1393 درسایت www.sanjesh.org

درصورت بروزمشكل تماس باشماره تلفن های  61113198-61113189