نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه طراحي-اعضاي هيات علمي

 

 

 


دكتر هما ايراني بهبهاني

 

مرتبه علمي: دانشیار

رشته تحصيلي: معماري، طراحي محيط

تخصص: معماري، طراحي محيط و منظر

 

تلفن: 3192-6111

پست الكترونيكي: hirani@ut.ac.ir


دكتر محمد رضا مثنوي

 

مرتبه علمي: دانشیار

رشته تحصيلي: کارشناسي ارشد M.Sc, 1369, معماري, دانشگاه تهران

دکتري, 1378, معماري با گرايش توسعه پايدار شهري, دانشگاه گلاسکو انگلستان

تخصص: معماری، طراحی شهری، طراحی محیط، معماری منظر با رویکرد اکولوژیک و پایداری

 

تلفن داخلی: 3178-6111

پست الكترونيكي: masnavim@ut.ac.ir

 


دکتر امیر هوشنگ احسانی

 

مرتبه علمي: دانشیار

رشته تحصيلي: سیستم های اطلاعات محیط زیست، انستيتو تكنولوژي رويال (KTH)، استكهلم، سوئد، 2008

تخصص: پردازش داده های ماهواره ای (RS GIS)،  ، اکوتوریسم ، آماده سازی داده ها جهت طراحی-شناسايي  و مستند سازی ساختار و مناظر طبیعی- فرهنگی  با داد ه های ماهواره ای

 

تلفن داخلی: 3154-6111

پست الکترونیک: ehsani@ut.ac.ir

 


دکتر حسن دارابي

 

مرتبه علمي: استاديار

رشته تحصيلي: جغرافیا برنامه ریزی روستایی

تخصص: مطالعات روستایی، گردشگری روستایی، طراحی محیط و منظر روستایی، تغییرات اقلیم

 

تلفن داخلی: 3174-6111

پست الکترونیک:  darabih@ut.ac.ir

 

 


دكتر بهرنگ بهرامي

 

مرتبه علمي: استاديار

رشته تحصيلي: طراحی محیط زیست، برنامه ریزی محیط زیست، طراحی شهری

تخصص: طراحی محیط و منظر فرهنگی ، طبیعی و شهری

 

تلفن داخلی:3183-6111

پست الکترونیک: bbahrami@ut.ac.ir

  

دکتر فيروزه آقا ابراهيمي ساماني

 

مرتبه علمي: استاديار

رشته تحصيلي: طراحی محیط زیست، برنامه ریزی محیط زیست، طراحی شهری

تخصص: طراحی محیط و منظر فرهنگی ، طبیعی و شهری

 

تلفن داخلی: 3585-6111

پست الکترونیک: fsamani@ut.ac.ir