نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه طراحي-مديرگروه

 

 

 

مدير گروه:

 

دکتر امیر هوشنگ احسانی

مرتبه علمي: دانشیار

 

 

تلفن داخلی: 3154-6111

تلفن مستقیم   66403406 -021

پست الکترونیک: ehsani@ut.ac.ir