نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

60

فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد

 

فارغ التحصيلي دكترا

دستور العمل صدور گواهي موقت

توجه: تغيير عكس دانشجو پس از صدور گزارش فارغ التحصيلي و انتقال نام دانشجو به فايل دانش آموختگي  امكان پذير نمي باشد ، لذا چنانچه متقاضي "تغيير عكس " خود در كارنامه و سيستم جامع آموزش دانشگاه هستيد حداكثر تا زمان تسويه حساب و قبل از بسته شدن فايل اشتغال به تحصيل خود در اين خصوص اقدام نمائيد.