نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

455

كتابخانه دانشكده محيط زيست٬ 4600 عنوان كتاب به زبان لاتين٬ 4034 عنوان كتاب به زبان فارسي٬ 182 نشريه الكترونيكي لاتين و 50 نشريه فارسي 807 عنوان سند و 1008 پايان نامه در زمينه مديريت و برنامه ريزي٬ مهندسي محيط زيست٬ مهندسي طراحي محيط و مديريت در سوانح طبيعي را در خود جاي داده است. همچنين تعدادي از مجلات الكترونيكي جهت استفاده علمي اساتيد٬ دانشجويان و ساير مراجعه كنندگان قرار گرفته است. كتابخانه دانشكده عضو طرح تامين منابع علمي نيز مي باشد.