نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

Editorial Board

:Editorial Board

Dr. Y. AokiNational Institute for Environmental Studies, Japan   

Email Address: aoki [at] ijer.ir

 

Dr. R. Percival

University of Maryland, Maryland, USA

Email Address: percival [at] ijer.ir

 

Dr. M. Makhdoum

University of Tehran, Tehran, Iran

Email Address: makhdoum [at] ijer.ir

 

Dr. A. Torabian

Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran, Iran

Email Address: atorabi [at] ut.ac.ir

 

Department of Chemistry, Central University New Delhi, India

Specialty: Environmental Chemistry

Email Address: drimran_ali [at] yahoo.com

 

Dr. D. Lawler

University of Birmingham, Birmingham, UK

Email Address: lawler [at] ijer.ir

 

Dr. O. Shumilov

Institute of North Industrial Problems, Murmansk, Russia

Email Address: shumilov [at] ijer.ir

 

Dr. R. Shankar

Mangalore University, Karnataka, India

Email Address: shankar [at] ijer.ir

 

Dr. F. Ghazban

Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran, Iran

Email Address: fghazban [at] ut.ac.ir

 

Dr. N. Mehrdadi

Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran, Iran

Email Address: mehrdadi [at] ut.ac.ir

 

Dr. Y. Hojjat

Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Email Address: yhojjat [at] modares.ac.ir

 

Dr. M. Mazaheri

Biotechnology Department, Iranian Research Organization for Science & Technology, Tehran, Iran

Email Address: mazaheri [at] ijer.ir

 

Dr. H. Rashedi

Faculty of Chemical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

Email Address: hrashedi [at] ut.ac.ir