نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ijer

مجله بین المللی تحقیقات زیست محیطی در زمستان سال2007 میلادی اولین شماره خود را منتشر نمود. این مجله هر سه ماه یک‌بار تازه‌ ترین مطالب و نوآوری‌های محققین داخل و خارج کشور در زمینه محیط زیست را دریافت می کند.

زمینه های تخصصی این مجله مهندسی محیط زیست، علوم محیط زیست،مدیریت و برنامه ریزی، طراحی محیط زیست و منظر می باشند. مجله در سال 2007 موفق به اخذ درجه ISI گردید و هم اکنون فاکتور اثر (Impact Factor) آن به 1.82 رسیده است. شایان ذکر است این مجله زیر نظر اساتید و پژوهشگران صاحب نام داخل و خارج کشور به صورت الکترونیکی منتشر می گردد.

                                          

مدیر مسئول: دکتر حمید رضا جعفری

سردبیر: دکترمجتبی اردستانی

دبیر:  دکتر محمد حسین نیک سخن

 

ISSN: 1735-6865 

شماره شاپا: 2008-2304

سایت رسمی: http://www.ijer.ir