نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ijer

مجله بين المللي تحقيقات زيست محيطي در زمستان سال2007 ميلادي اولين شماره خود را منتشر نمود. این مجله هر سه ماه یك‌بار تازه‌ ترین مطالب و نوآوری‌هاي محققين داخل و خارج كشور در زمينه محيط زيست را دريافت مي كند.

زمينه هاي تخصصي اين مجله مهندسي محيط زيست، علوم محيط زيست،مديريت و برنامه ريزي، طراحي محيط زيست و منظر مي باشند. مجله در سال 2007 موفق به اخذ درجه ISI گرديد و هم اكنون فاكتور اثر (Impact Factor) آن به 1.82 رسيده است. شايان ذكر است اين مجله زير نظر اساتيد و پژوهشگران صاحب نام داخل و خارج كشور به صورت الكترونیكی منتشر می گردد.

                                          

مدير مسئول: دكتر حميد رضا جعفري

سردبير: دكترمجتبي اردستاني

دبير:  دكتر محمد حسين نيك سخن

 

ISSN: 1735-6865 

شماره شاپا: 2008-2304

سايت رسمي: http://www.ijer.ir