برد گروه برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست برد گروه برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست

اطلاعات گروه اطلاعات گروه

 


مدیر گروه:

 

دکتر حسن هویدی

مرتبه علمی: استادیار

 

تلفن داخلی: 3154-6111

تلفن مستقیم:  66487168 -021

نمابر: 66407719-021

پست الکترونیک: hoveidi@ut.ac.ir

 

 

 

 

دکتر مهدی اسماعیلی بیدهندی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست

تخصص: تصفیه آب و فاضلاب، کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست

تلفن: -

پست الکترونیکی: Esmaeilib@ut.ac.ir

   

دکتر محمد جواد امیری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی منابع طبیعی

تخصص: ارزیابی توان محیط زیست و آمایش سرزمین

تلفن: 61113174 - 021

پست الکترونیکی:  mjamiri@ut.ac.ir

   

دکتر حمیدرضا جعفری

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر

تخصص: -

تلفن: -

پست الکترونیکی:  hjafari@ut.ac.ir

   

دکترعلی دریابیگی زند

مرتبه علمی: استادیار

تخصص:-

تلفن:-

پست الکترونیکی: adzand@ut.ac.ir

   

 

دکتر لعبت زبردست

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: برنامه ریزی محیط زیست

تخصص: بوم شناسی سیمای سرزمین، ارزیابی اثرات محیط زیستی

تلفن: -

پست الکترونیکی:  lzebardast@ut.ac.ir

   

دکتر اسماعیل صالحی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: شهرسازی

تخصص: برنامه ریزی محیط زیست شهری، برنامه ریزی ایمنی شهری

تلفن: 61113801-021

پست الکترونیکی:  tehranssaleh@ut.ac.ir

   

دکتر شهرزاد فریادی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: شهرسازی

تخصص: طراحی و برنامه ریزی محیط زیست شهری

تلفن: 61113158 - 021

پست الکترونیکی: sfaryadi@ut.ac.ir

   

دکتر سعید کریمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: برنامه ریزی محیط زیست

تخصص: ارزیابی ریسک، سیستم های اطلاعات جغرافیایی

تلفن: 61113801-021

پست الکترونیکی:  karimis@ut.ac.ir

   

دکتر سعید گیوه چی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تخصص: ایمنی در حوادث – مدیریت بحران

تلفن: 61113185 - 021

پست الکترونیکی:  givehchi@ut.ac.ir

   

دکتر بهرام ملک محمدی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: مهندسی عمران – منابع آب و محیط زیست

تخصص: مدیریت منابع آب و محیط زیست

تلفن: 61113185 - 021

پست الکترونیکی:  malekb@ut.ac.ir

   

دکتر محمد مشاری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری

تخصص: -

تلفن: -

پست الکترونیکی: moshari@ut.ac.ir

   

دکتر تورج نصرآبادی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست

تخصص: مدیریت کیفی منابع آب و خاک، ارزیابی ریسک سلامت، پژوهش حرفه ای در محیط زیست

تلفن: 61113586-021

پست الکترونیکی: tnasrabadi@ut.ac.ir

   

دکتر احمد نوحه گر

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: -

تخصص: -

تلفن: 61113183-021

پست الکترونیکی: nohegar@ut.ac.ir

   

دکتر حسن هویدی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: برنامه ریزی محیط زیست

تخصص: آلودگیهای محیط زیست، مدیریت HSE

تلفن: 61113192 - 021

پست الکترونیکی:  hoveidi@ut.ac.ir

   

دکتر احمدرضا یاوری

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: برنامه ریزی استفاده از سرزمین

تخصص: اکولوژی کوهستان

تلفن: -

پست الکترونیکی: ayavari@ut.ac.ir

 

امکانات این گروه شامل

 • کارگاه HSE
 • آزمایشگاه های تخصصی محیط زیست
 • سالن مستقل جهت نمایش دستاوردهای عملی دانشجویان
 • کتب و مجلات تخصصی متعدد به زبان انگلیسی و فارسی در کتابخانه ی دانشکده محیط زیست می باشد.

 

آئین نامه تحصیلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری:

 

دانشجویان این گروه در طول چهار ترم تحصیلی (حداکثر پنج ترم تحصیلی) ملزم به گذراندن 32 واحد طبق الگوی ذیل هستند که شامل 22 واحد درس اصلی، 4 واحد درس اختیاری، 6 واحد پایان نامه  می باشد. ضمنا در ترم اول بنا به صلاحدید گروه دروس جبرانی نیز ارائه خواهد شد. 

 

الگوی ارائه دروس در نیم سالهای تحصیلی:

برنامه دروس (به تفکیک  دروس جبرانی پایه و تخصصی):

 

 

 

الف- چاپ مقالات تخصصی :

اساتید گروه مفتخر به چاپ دهها مقاله علمی-پژوهشی در ژورنالهای معتبر بین المللی و داخلی هستند که در رزومه هریک ذکر گردیده است.

 

ب- مهمترین طرحهای اجرایی اساتید :

 

 • " ارزیابی کاربرد جاذب های زیستی میوه کاج و هسته سنجد در پالایش فلزات سنگین (Ni، Cd و Cr) از محلول های آّبی" سال 1392
 • " نقش پیاده راه در بهبود وضعیت محیط زیست شهری و زیبایی شهر (مطالعه موردی: پیاده راه امام حسین (ع) تا شهدا) " سال 1392
 • " مطالعه جایگاه صنعت توریسم در استان مازندران و تعیین زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت " سال 1378
 • " برآورد ارزیابی جامع تغییرات اقلیمی، هیدرولوژیکی، کاربری اراضی و سایر موارد تاثیر گذار بر خشکی تالاب و تامین نیاز حقابه اکولوژیکی تالاب آق گل " سال 1393
 • " حذف جیوه از پساب واحد کلرآلکالی با استفاده از مزوپورهای سیلیکایی اصلاح شده " سال 1394
 • " تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماند استان کرمان " سال 1389
 • " بررسی آب شیرین کن های اسمز معکوس استان هرمزگان و ارائه راهکارهای ارتقاء روش های پیش تصفیه موجود، مطالعه موردی سایت های درگهان، فین و جزیره هرمز سال " 1392
 • " امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس " سال 1392
 • " ارزیابی زیست محیطی 6 بندر کوچک چند منظوره در سواحل خلیج فارس " سال 1392
 • " مطالعه، بررسی و بازدید میدانی تفصیلی 40 نقطه و ارائه راهکارهای مدیریتی زیست محیطی " سال 1392
 • " بررسی حرکت عمودی فلزات سنگین در بستر مکان های دفن زباله های صنعتی و توسعه شاخص جدید شدت آلودگی " سال 1388
 • " ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی (SEA) راهبرد‌های سند طرح جامع (راهبردی- ساختاری) شهر تهران " سال 1394
 • " ارزیابی سرزندگی در محلات شهر تهران" سال 1388
 • " برنامه ریزی محیط زیست شهری بر اساس رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (منطقه یک شهرداری تهران) " سال 1393
 • " تدوین روشهای تعدیل اثرات محیط زیست ترافیک شهر تهران با استفاده از روش رد پای اکولوژیکی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران " سال 1387
 • " مطالعه تطبیقی بر اساس اسناد توسعه پایدار کشورها و نهادهای بین المللی و پیشنهاد شاخص های ملی توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست  تهران " سال 1388
 • " طرح کهگیلویه و بویراحمد، طرح توسعه گردشگری استان " سال1381
 • " طرح منابع آب، مکانیابی طرح های منابع آب (سد) " سال 1385
 • " طرح تالاب چوغاور، ارزیابی خدمات اکولوژیک تالاب " سال 1392
 • " مقایسه روشهای مشارکت مردم در ارتقاء کیفیت محیط زیست محلی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران "  سال1383
 • " ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری، نمونه تهران، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران " سال 1380
 • " طرح مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی خط لوله انتقال فراورده از ورسک به ساری "
 • " طرح مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کک پزی "
 • " گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) پروژه بازیافت گوگرد پروژه  پالایشگاه گاز میدان هنگام واقع در جزیره قشم "
 • " خدمات مطالعات ارزیابی کیفیت هوای شهر و زمین لرزه شهر جدید سیرافی "
 • " ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) پروژه فولاد پردیس صنعت زنده رود "
 • " ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) پروژه بندرخشک و منطقه ویژه اقتصادی یزد "
 • " طرح مطالعاتی تهیه دستورالعمل ارزیابی اثرات اثرات زیست محیطی شرکت مس "
 • " ارزیابی اثرات زیست محیطی واحد گندله سازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش "
 • " طرح شناسایی و ارزیابی ریسک واحدهای صنعتی خدماتی و ستادی، شرکت نفت و گاز گچساران "
 • " طرح ارزیابی اثرات محیط زیستی خط انتقال گاز ترکمنستان "
 • " بررسی اثرات برداشت شن، ماسه و مصالح رودخانه ای از بستر و حریم رودخانه ها بر محیط زیست (رودخانه حبله رود استان سمنان) " سال 1391
 • " ارزیابی ریسک محیط زیستی خطوط انتقال نفت با استفاده از سیستم های فازی (مطالعه موردی: منطقه نفتی جزیره خارک) " سال 1393
 • " بررسی اثرات زیست محیطی افت سطح آب زیرزمینی در دشت اردبیل " سال 1394

 

ج) عناوین کتب تالیفی اساتید گروه:

 

     

 

 

 

 

"شناخت پیشگیری و کنترل آلودگی های محیط زیست"، 1391

حسن هویدی

 

 

"اصول بهداشت ، ایمنی و محیط زیست"، 1392

حسن هویدی

 

 

"تغییرآب و هوا و محیط زیست"، 1390

حسن هویدی

 

 

"مدیریت پسماند الکترونیکی و الکتریکی"، 1391

حسن هویدی

 

 

"مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست"، 1392

محمدجواد امیری، شاهو کرمی، وفا قائم مقامی، مهدی فرخ نژاد و رمضان حیدری.

 

 

"مدلسازی شبکه  عصبی مصنوعی برای پیش بینی راندمان تصفیه خانه فاضلاب"، 1393

مهندس سعید پاکرو، دکتر ناصر مهردادی، دکتر اکبر باغوند، دکتر محمد جواد امیری

 

 

"آمایش محیط زیستی سرزمین"، 1395

محمدجواد امیری، جهانبخش بالیست و مهرداد نهاوندچی.

 

 

"ارزیابی ریسک محیط زیستی"، 1394

محمدجواد امیری، غلامرضا نبی بیدهندی، شاهو کرمی، مهدی فرخ نژاد و وفا قائم مقامی.

 

 

"آب زیست محیطی"، 1393

سعید پاکرو، ، ناصر مهردادی، اکبر باغوند، محمدجواد امیری و مریم انصاری.

 

 

 

"مدیریت پروژه"، 1385

حمیدرضا جعفری.

 

 

 

 

"مدیریت پسماند های الکترونی"، 1392

حمیدرضا جعفری، امیر هدایتی و مرتضی دیناروندی.

 

 

"GIS برای همه: کاوش در همسایگی و در جهان خود، به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی"، 2009

حمیدرضا جعفری، علیرضا موسایی و محمد علی شجاعی.

 

 

"مدیریت سوانح"، 1387

حمیدرضا جعفری

 

 

"مدیریت گردشگری پایدار میراثی برای آینده"، 1388

حمیدرضا جعفری، علیرضا موسایی و حسن هویدی.

 

 

 

"اکولوژی، ادراک و سیمای سرزمین (ارتباط سیستم‌های طبیعی و اجتماعی)"، 1391

حمیدرضا جعفری، مرتضی دیناروندی و امیر هدایتی مهدی آبادی

 

 

 

"سیستم های اطلاعات جغرافیایی"، 1392

حمیدرضا جعفری

 

 

"ارزیابی محیط زیستی: مفاهیم و روشها"، 1394

لعبت زبر دست، فرزام پوراصغر و حسن هویدی.

 

 

"مقدمه ای بر مفاهیم پایه اکولوژی سیمای سرزمین با کاربرد در برنامه ریزی محیط زیست"، 1394

لعبت زبر دست، احمدرضا یاوری، پرستو پریور و احد ستوده.

 

 

 

" ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن" ،1387

اسماعیل صالحی

 

 

"مکان های عمومی فضاهای شهری، ابعاد کونکون طراحی شهری"، 1388

فریبا قرائی، مهشید شکوهی، زهرا اهری، اسماعیل صالحی

 

 

"مقدمه ای بر اقتصاد اکولوژیکی (بوم شناختی)"، 1389

اسماعیل صالحی، فرزام پور اصغر سنگاچین، علی حبیبی

 
 

"برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری"، 1390

اسماعیل صالحی

 
 

 

"شناخت، آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی غیر مترقبه (سیل و زلزله) در شهرداریها"،1391

اسماعیل صالحی

 

 

"اصول و ضوابط طراحی پارکهای شهری"، 1391

اسماعیل صالحی، مرتضی دیناروندی و امیر هدایتی.

 

 

 

"مدیریت شهری: مدیریت شهری در ایران (جلد2)"،1392

سعیدی رضوانی، نوید ، مجید عبداللهی، محمد ایازی، علی نوذرپور، حسین ایمانی جاجرمی و اسماعیل، صالحی

 

 

"مدیریت شهری: مبانی و حوزه ها (جلد1)"، 1392

غلامرضا کاظمیان، اسماعیل صالحی، سید محمد ایازی، علی نوذرپور، حسین ایمانی جاجرمی، نوید سعیدی و مجید عبدالهی. تهران

 

 

"مدیریت شهری : بررسی تطبیقی نظام مدیریت شهری(ج3)"، 1392

سعیدی رضوانی، نوید ، مجید عبداللهی، محمد ایازی، علی نوذرپور، حسین ایمانی جاجرمی و اسماعیل صالحی.

 

 

 

"مقدمه ای برشناخت ردپاها در برنامه ریزی محیط زیست"، 1393

اسماعیل صالحی و وحید امینی پارسا.

 

 

"روش تحقیق در علوم محیط زیست و کاربرد آن"، 1392

اسماعیل صالحی و فرزام پوراصغر سنگاچین.

 

 

 

"مقدمه ای بر مدیریت سانحه"، 1395

علیرضا صادقیان، اسماعیل صالحی

 

 

"طراحی شهری در مناطق زلزله خیز (نمونه شهر رستم آباد)"، 1375

شهرزاد فریادی

 

 

"برنامه ریزی غذایی منطقه ای (کاربری کشاورزی و سموم کشاورزی)"، 1391

مریم شیخ الاسلامی بورقانی و شهرزاد فریادی

 

 

 

"مقدمه ای بر روش تحقیق در برنامه ریزی محیط زیست"، 1391

شهرزاد فریادی

 

 

"آفرینش محلات و مکانها در محیط انسان ساخت"، 1386

شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان

 

 

 

"استاندارد بین المللی ارزیابی عملکرد محیط زیستی"، 1386

سعید کریمی و احد جعفری.

 

 

 

"معرفی سیستم های اطلاعات جغرافیایی با ArcGIS"، 1395

فاطمه سادات علوی پور، سعید کریمی و حمیدرضا جعفری

 

 

 

"سیستم مدیریت ریسک خستگی"، 1392

حسن هویدی، سعید گیوه چی و رازمیک مرادی فر.

 

 

 

"راهنمای پادسیل سازی"، 1394

بهرام ملک محمدی.

 

 

"مدیریت جامع حوزه آبخیز"، 1388

احمد نوحه گر، حسین پرورش و الیاس پرورش.

 

 

"تجزیه و تحلیل فضایی ARCGIS 9.x " ,  1392

احمد نوحه گر، محمد اکبری نسب

 

 

 

"راهنمای کاربردی مدل CCHE2D با مثال کاربردی شبیه سازی جریان و انتقال رسوب"، 1393

احمد نوحه گر و غلامرضا خسروی.

 

 

"ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز با تأکید بر فرسایش بادی"،

احمد نوحه گر

 

 

" تجزیه و تحلیل ژئومورفیکی سیستم‌های رودخانه‌ای (رویکردی برای بررسی چشم انداز"، 1394

احمد نوحه گر، نسیم قشقایی زاده، رضا هنرخواه 

 

 

راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها

احمد نوحه گر

 

 

"مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست-آب و فاضلاب: انگلیسی-فارسی، فارسی-انگلیسی و اصطلاحات"، 1385

غلامرضا نبی بیدهندی و حسن هویدی

 

 

"ملاحظات زیست محیطی در معدنکاری"، 1386

تورج نصرآبادی، حسن هویدی و محمد علی شجاعی.

 

 

"مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست - مواد زائد جامد: انگلیسی - فارسی"، 1386

حسن هویدی و تورج نصرآبادی

 

 

"مدیریت ایمنی و سلامت روان در محیط کار"، 1393

حسن هویدی و رازمیک مرادی فر

 

 

مجموعه 8 جلدی HSE

 1. "استرس شغلی در محیط کار و مدیریت آن"، 1393

 2. "اصولو مبانی ارگونومی"، 1393

 3. "عوامل زیان آور محیط کار"، 1393

 4. "اصول و مبانی ایمنی در حریق"، 1393

 5. "برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS"، 1393

 6. "فرهنگ واژگان و اصطلاحات سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) "، 1393

 7. "وسایل حفاظت فردی (PPE) "، 1393

 8. "سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) "، 1393

حسن هویدی و امین پاداش

 

 

"راهنمای یکپارچگی سرمایه در سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست"، 1394

حسن هویدی و امین پاداش

 

 

"شیمی تجزیه (مبانی شیمی تجزیه، جلد اول)"، 1386

حسین سیدکلال، غلامرضا نبی بیدهندی، حسن هویدی و سیده مریم خشنودی فرد

 

 

 

"شیمی تجزیه (اصول الکتروشیمی، جلد دوم)"، 1386

حسین سیدکلال، غلامرضا نبی بیدهندی و حسن هویدی

 

 

"شیمی تجزیه (اصول تجزیه دستگاهی، جلد سوم)"، 1388

غلامرضا نبی بیدهندی، حسین سیدکلال و حسن هویدی

 

 

"رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی"، 1391

غلامرضا نبی بیدهندی، رامین حبیبی، عباس جعفری دستنائی و حسن هویدی

 

 

"مقدمه ای بر شناخت کشاورزی سنتی ایران"، 1359

احمدرضا یاوری

 

 

"چگونه از انرژی های طبیعی استفاده کنیم"، 1363

احمدرضا یاوری

 

 

"سرزمین ایران سرزمینی حاصل از آمیزش کوه و کویر"، 1391

احمدرضا یاوری  و لعبت زبر دست.

 
 

"توسعه پایدار، اقتصاد و سازوکارها"، 1394

احمدرضا یاوری

 

 

 

 

دکتر محمد جواد امیری

ارزیابی توان محیط زیست در انواع کاربری ها (صنعتی، کشاورزی، سکونتگاهی، گردشگری، حفاظتی، بیابانی و ...)

 

دکتر مهدی اسماعیلی بیدهندی

-

دکتر حمیدرضا جعفری

-

دکتر علی دیابیگی زند

مدیریت و کنترل آلاینده‌های محیط زیست بر مبنای نیازهای اکولوژیک و حفظ محیط زیست 

دکتر لعبت زبردست

برنامه ریزی و آموزش محیط زیست به منظور دستیابی به توسعه پایدار

 

دکتر اسماعیل صالحی

برنامه ریزی محیط زیست شهری و پیشگیری از سوانح

 

دکتر شهرزاد فریادی

برنامه ریزی برای بهبود کیفیت محیط زیست محلات، شهرها و مناطق شهری

 

دکتر سعید کریمی

ارزیابی و مدیریت ریسک و اثرات در بهداشت ایمنی و محیط زیست

 

دکتر سعید گیوه چی

برنامه ریزی به منظور مدیریت سوانح، اضطرار، بحرانهای طبیعی و انسان ساخت

 

مهندس محمد مشاری

-

 

دکتر بهرام ملک محمدی

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های منابع آب

 

دکتر تورج نصرآبادی

-

 

دکتر احمد نوحه گر

-

 

دکتر حسن هویدی

مدیریت آلاینده های محیط زیست

 

دکتر احمدرضا یاوری

اکولوژی سیمای سرزمین

 

 

 

انجمن مدیریت و مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ایران

عضو موسس و نائب رئیس: دکتر حسن هویدی

دبیر انجمن: آقای دکتر سعید گیوه چی

 

دکتر محمد جواد امیری

 • رتبه 1 کنکور کتبی مقطع دکتری سال 82

 

دکتر مهدی اسماعیلی بیدهندی

 • دانشجوی نمونه دانشگاه تهران / مقطع کارشناسی ارشد / 1388
 • رتبه نخست فارغ التحصیلان / مقطع کارشناسی ارشد / 1388
 • احراز عنوان دانشجوی استعداد درخشان / دانشگاه تهران / 1388
 • بورسیه هیات علمی دانشگاه تهران / رشته مهندسی محیط زیست / 1393 – 1391

 

دکتر حمیدرضا جعفری

-

دکتر علی دیابیگی زند

-  

دکتر لعبت زبردست

-

دکتر اسماعیل صالحی

-

دکتر شهرزاد فریادی

-

دکتر سعید کریمی

 • رتبه اول دکتری
 • برنده بورسیه دکتری بانک توسعه اسلامی

 

دکتر سعید گیوه چی

 • رتبه اول فارغ التحصیلان در دوره کارشناسی 
 • رتبه اول فارغ التحصیلان در دوره کارشناسی ارشد
 • رتبه اول در آزمون دوره دکترای تخصصی دانشگاه تهران سال 1385
 • دانشجوی ممتاز دوره دکترای دانشگاه تهران
 • پژوهشگر نمونه مقطع دکترای تخصصی در جشنواره پژوهش سال 1386 دانشگاه  تهران
 • منتخب در  جشنواره آموزش سال88 دانشگاه تهران
 • رساله نمونه  مقطع دکتری در جشنواره پژوهش سال 1389 دانشگاه تهران

 

مهندس محمد مشاری

-

 

دکتر بهرام ملک محمدی

-

 

دکتر تورج نصرآبادی

 • عضو بنیاد ملی نخبگان ایران از سال 1386 تا کنون
 • کسب مقام سوم مسابقات جهانی انستیتو بتن آمریکا ACI (رقابتهای دانشجویی مکعب بتنی با مقاومت مشخص)
 • در فینیکس آریزونا 2002
 • رتبه نخست فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست (1383- 1385)
 • احراز شرایط  دانشجوی دکتری استعداد درخشان دانشگاه تهران 1385
 • دانشجوی دکتری پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران 1386
 • بورسیه سرویس تبادل آکادمیک آلمان DAAD و اقامت تحقیقاتی در دانشگاه Eberhard Karls توبینگن آلمان 2009
 • بورسیه سرویس تبادل آکادمیک آلمان DAAD و اقامت تحقیقاتی در مرکز علوم زمین کاربردی ZAG، توبینگن آلمان 2015
 • اقامت تحقیقاتی در مرکز علوم سیستم های آب و خاک WESS، توبینگن آلمان 2016
 • فوق دکتری در زمینه آلودگی رسوبات از دانشگاه تهران 1389
 • مدیر اجرایی و عضو هیئت تحریریه مجله Pollution
 • H-index Google scholar = 14, H-index Scopus = 12

 

دکتر احمد نوحه گر

-

 

دکتر حسن هویدی

 • استاد نمونه HSE سال 1393
 • دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران 1387
 • کارمند پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران 1388

 

دکتر احمدرضا یاوری

 • کتاب سال 1385
 • استاد نمونه 1381