مجله بين المللي تحقيقات زيست محيطي مجله بين المللي تحقيقات زيست محيطي

مجله بين المللي تحقيقات زيست محيطي در زمستان سال2007 ميلادي اولين شماره خود را منتشر نمود. این مجله هر سه ماه یك‌بار تازه‌ ترین مطالب و نوآوری‌هاي محققين داخل و خارج كشور در زمينه محيط زيست را دريافت مي كند.

زمينه هاي تخصصي اين مجله مهندسي محيط زيست، علوم محيط زيست،مديريت و برنامه ريزي، طراحي محيط زيست و منظر مي باشند. مجله در سال 2007 موفق به اخذ درجه ISI گرديد و هم اكنون فاكتور اثر (Impact Factor) آن به 1.82 رسيده است. شايان ذكر است اين مجله زير نظر اساتيد و پژوهشگران صاحب نام داخل و خارج كشور به صورت الكترونیكی منتشر می گردد.

                                          

مدير مسئول: دكتر حميد رضا جعفري

سردبير: دكترمجتبي اردستاني

دبير:  دكتر محمد حسين نيك سخن

 

ISSN: 1735-6865 

شماره شاپا: 2008-2304

سايت رسمي: http://www.ijer.ir

تماس با ما تماس با ما

آدرس پستي:

ايران، تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، شماره 23، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، صندوق پستي: 6135-14155

Graduate Faculty of Environment,University of Tehran, No. 23, Ghods St, Enghelab Ave.,Tehran-Iran.P.O.BOX: 14155-6135

E-mail: ijer [at] ut.ac.ir    

نشان ها و افتخارات علمي نشان ها و افتخارات علمي

 • كسب بالاترين امتياز در كميته ارزشيابي معاونت پژوهشي (100 امتياز)
 • تنها نشريه دانشگاه تهران كه داراي امتياز ISI
 • كسب عنوان نشريه ممتاز بين المللي در دهمين جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزيده كشور در سال 88

Editorial Board Editorial Board

:Editorial Board

Dr. Y. AokiNational Institute for Environmental Studies, Japan   

Email Address: aoki [at] ijer.ir

 

Dr. R. Percival

University of Maryland, Maryland, USA

Email Address: percival [at] ijer.ir

 

Dr. M. Makhdoum

University of Tehran, Tehran, Iran

Email Address: makhdoum [at] ijer.ir

 

Dr. A. Torabian

Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran, Iran

Email Address: atorabi [at] ut.ac.ir

 

Department of Chemistry, Central University New Delhi, India

Specialty: Environmental Chemistry

Email Address: drimran_ali [at] yahoo.com

 

Dr. D. Lawler

University of Birmingham, Birmingham, UK

Email Address: lawler [at] ijer.ir

 

Dr. O. Shumilov

Institute of North Industrial Problems, Murmansk, Russia

Email Address: shumilov [at] ijer.ir

 

Dr. R. Shankar

Mangalore University, Karnataka, India

Email Address: shankar [at] ijer.ir

 

Dr. F. Ghazban

Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran, Iran

Email Address: fghazban [at] ut.ac.ir

 

Dr. N. Mehrdadi

Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran, Iran

Email Address: mehrdadi [at] ut.ac.ir

 

Dr. Y. Hojjat

Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Email Address: yhojjat [at] modares.ac.ir

 

Dr. M. Mazaheri

Biotechnology Department, Iranian Research Organization for Science & Technology, Tehran, Iran

Email Address: mazaheri [at] ijer.ir

 

Dr. H. Rashedi

Faculty of Chemical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

Email Address: hrashedi [at] ut.ac.ir

Editorial Advisory Board Editorial Advisory Board

 

Editorial Advisory Board

 

 • Aboutorabi, M., University of Birmingham, Birmingham, UK

 • Ardestani, M., University of Tehran, Tehran, Iran

 • Asgary, A., York University, Ontario, Canada

 • Brown, L. R., Earth Policy Institute, Washington, USA

 • Hinojosa, R. C., Michigan Sate University, Michigan, USA

 • Hwa, T. J., Nanyang Technological University, Singapore

 • Karami, M., University of Tehran, Karaj, Iran

 • Kiabi, B., University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

 • Madanipour, A., University of Newcastle, Newcastle, UK

 • Meguro, K., University of Tokyo, Tokyo, Japan

 • Mehrdadi, N., University of Tehran, Tehran, Iran

 • Muir, T. D., University of Central England, Birmingham, UK

 • Omrani, Gh., Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 • Porteous, C., Mackintosh School of Architecture, Glasgow, UK

 • Pourmoghadas H., Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 • Ramke, H. G., University of Applied Sciences (L & H), Germany

 • Shahidi Bonjar, Gh. H., Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

 • Shokri, M., University of Mazandaran, Sari, Iran

 • Tanaka, M., National Institute of Public Health, Tokyo, Japan

 • Yavari, A. R., University of Tehran, Tehran, Iran