مجله بین المللی تحقیقات زیست محیطی مجله بین المللی تحقیقات زیست محیطی

مجله بین المللی تحقیقات زیست محیطی در زمستان سال2007 میلادی اولین شماره خود را منتشر نمود. این مجله هر سه ماه یک‌بار تازه‌ ترین مطالب و نوآوری‌های محققین داخل و خارج کشور در زمینه محیط زیست را دریافت می کند.

زمینه های تخصصی این مجله مهندسی محیط زیست، علوم محیط زیست،مدیریت و برنامه ریزی، طراحی محیط زیست و منظر می باشند. مجله در سال 2007 موفق به اخذ درجه ISI گردید و هم اکنون فاکتور اثر (Impact Factor) آن به 1.82 رسیده است. شایان ذکر است این مجله زیر نظر اساتید و پژوهشگران صاحب نام داخل و خارج کشور به صورت الکترونیکی منتشر می گردد.

 

مدیر مسئول: دکتر حمید رضا جعفری

سردبیر: دکتر محمدحسین نیک سخن

ISSN: 1735-6865 

شماره شاپا: 2008-2304

سایت رسمی مجله IJER

 

سایتهای نمایه کننده IJER سایتهای نمایه کننده IJER

 • WEB of SCIENCE
 •  ISI/SCIE
 •  THOMSON JOURNAL MASTER LIST; USA
 •  INDEX COPERNICUS
 •  BIOLINE
 •  CAB ABSTRACT
 •  CAMBRIDGE SCIENTIFIC ABSTRACTS
 •  SCOPUS
 •  WORLD HEALTH ORGANIZATION
 •  GEOBASE
 •  EMBIOLOGY
 •  ZOOLOGICAL RECORD

تماس با ما تماس با ما

آدرس پستی:

ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، شماره 15، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، کد پستی: 1417853111

Graduate Faculty of Environment,University of Tehran, No. 15, Ghods St, Enghelab Ave.,Tehran-Iran.P.O.BOX: 1417853111

نشان ها و افتخارات علمی نشان ها و افتخارات علمی

 • کسب بالاترین امتیاز در کمیته ارزشیابی معاونت پژوهشی (100 امتیاز)
 • تنها نشریه دانشگاه تهران که دارای امتیاز ISI
 • کسب عنوان نشریه ممتاز بین المللی در دهمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده کشور در سال 88

Editorial Board Editorial Board

Editorial Board
 • Dr. R. Percival, University of Maryland, Maryland, USA

 • Dr. M. Makhdoum, University of Tehran, Tehran, Iran

 • Dr. A. Torabian, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran, Iran

 • Department of Chemistry, Central University New Delhi, India, Specialty: EnvironmentalChemistry

 • Dr. D. Lawler, University of Birmingham, Birmingham, UK

 • Dr. O. Shumilov, Institute of North Industrial Problems, Murmansk, Russia

 • Dr. R. Shankar, Mangalore University, Karnataka, India

 • Dr. F. Ghazban, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-135, Tehran, Iran

 • Dr. N. Mehrdadi, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran,Iran

 • Dr. Y. Hojjat, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

 • Dr. M. Mazaheri, Biotechnology Department, Iranian Research Organization for Science & Technology, Tehran, Iran

 • Dr. H. Rashedi, Faculty of Chemical Engineering, University of Tehran, Tehran, Ira

 

Editorial Advisory Board Editorial Advisory Board

 

Editorial Advisory Board

 • Aboutorabi, M., University of Birmingham, Birmingham, UK

 • Ardestani, M., University of Tehran, Tehran, Iran

 • Asgary, A., York University, Ontario, Canada

 • Brown, L. R., Earth Policy Institute, Washington, USA

 • Hinojosa, R. C., Michigan Sate University, Michigan, USA

 • Hwa, T. J., Nanyang Technological University, Singapore

 • Karami, M., University of Tehran, Karaj, Iran

 • Kiabi, B., University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

 • Madanipour, A., University of Newcastle, Newcastle, UK

 • Meguro, K., University of Tokyo, Tokyo, Japan

 • Mehrdadi, N., University of Tehran, Tehran, Iran

 • Muir, T. D., University of Central England, Birmingham, UK

 • Omrani, Gh., Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 • Porteous, C., Mackintosh School of Architecture, Glasgow, UK

 • Pourmoghadas H., Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 • Ramke, H. G., University of Applied Sciences (L & H), Germany

 • Shahidi Bonjar, Gh. H., Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

 • Shokri, M., University of Mazandaran, Sari, Iran

 • Tanaka, M., National Institute of Public Health, Tokyo, Japan

 • Yavari, A. R., University of Tehran, Tehran, Iran