مجله بین المللی تحقیقات زیست محیطی مجله بین المللی تحقیقات زیست محیطی

مجله بین المللی تحقیقات زیست محیطی در زمستان سال2007 میلادی اولین شماره خود را منتشر نمود. این مجله هر سه ماه یک‌بار تازه‌ ترین مطالب و نوآوری‌های محققین داخل و خارج کشور در زمینه محیط زیست را دریافت می کند.

زمینه های تخصصی این مجله مهندسی محیط زیست، علوم محیط زیست،مدیریت و برنامه ریزی، طراحی محیط زیست و منظر می باشند. مجله در سال 2007 موفق به اخذ درجه ISI گردید و هم اکنون فاکتور اثر (Impact Factor) آن به 1.82 رسیده است. شایان ذکر است این مجله زیر نظر اساتید و پژوهشگران صاحب نام داخل و خارج کشور به صورت الکترونیکی منتشر می گردد.

                                          

مدیر مسئول: دکتر حمید رضا جعفری

سردبیر: دکترمجتبی اردستانی

دبیر:  دکتر محمد حسین نیک سخن

 

ISSN: 1735-6865 

شماره شاپا: 2008-2304

سایت رسمی: http://www.ijer.ir

تماس با ما تماس با ما

آدرس پستی:

ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، شماره 15، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، کد پستی: 1417853111

Graduate Faculty of Environment,University of Tehran, No. 15, Ghods St, Enghelab Ave.,Tehran-Iran.P.O.BOX: 1417853111

E-mail: ijer [at] ut.ac.ir    

نشان ها و افتخارات علمی نشان ها و افتخارات علمی

 • کسب بالاترین امتیاز در کمیته ارزشیابی معاونت پژوهشی (100 امتیاز)
 • تنها نشریه دانشگاه تهران که دارای امتیاز ISI
 • کسب عنوان نشریه ممتاز بین المللی در دهمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده کشور در سال 88

Editorial Board Editorial Board

:Editorial Board

Dr. Y. AokiNational Institute for Environmental Studies, Japan   

Email Address: aoki [at] ijer.ir

 

Dr. R. Percival

University of Maryland, Maryland, USA

Email Address: percival [at] ijer.ir

 

Dr. M. Makhdoum

University of Tehran, Tehran, Iran

Email Address: makhdoum [at] ijer.ir

 

Dr. A. Torabian

Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran, Iran

Email Address: atorabi [at] ut.ac.ir

 

Department of Chemistry, Central University New Delhi, India

Specialty: Environmental Chemistry

Email Address: drimran_ali [at] yahoo.com

 

Dr. D. Lawler

University of Birmingham, Birmingham, UK

Email Address: lawler [at] ijer.ir

 

Dr. O. Shumilov

Institute of North Industrial Problems, Murmansk, Russia

Email Address: shumilov [at] ijer.ir

 

Dr. R. Shankar

Mangalore University, Karnataka, India

Email Address: shankar [at] ijer.ir

 

Dr. F. Ghazban

Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran, Iran

Email Address: fghazban [at] ut.ac.ir

 

Dr. N. Mehrdadi

Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran, Iran

Email Address: mehrdadi [at] ut.ac.ir

 

Dr. Y. Hojjat

Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Email Address: yhojjat [at] modares.ac.ir

 

Dr. M. Mazaheri

Biotechnology Department, Iranian Research Organization for Science & Technology, Tehran, Iran

Email Address: mazaheri [at] ijer.ir

 

Dr. H. Rashedi

Faculty of Chemical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

Email Address: hrashedi [at] ut.ac.ir

Editorial Advisory Board Editorial Advisory Board

 

Editorial Advisory Board

 

 • Aboutorabi, M., University of Birmingham, Birmingham, UK

 • Ardestani, M., University of Tehran, Tehran, Iran

 • Asgary, A., York University, Ontario, Canada

 • Brown, L. R., Earth Policy Institute, Washington, USA

 • Hinojosa, R. C., Michigan Sate University, Michigan, USA

 • Hwa, T. J., Nanyang Technological University, Singapore

 • Karami, M., University of Tehran, Karaj, Iran

 • Kiabi, B., University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

 • Madanipour, A., University of Newcastle, Newcastle, UK

 • Meguro, K., University of Tokyo, Tokyo, Japan

 • Mehrdadi, N., University of Tehran, Tehran, Iran

 • Muir, T. D., University of Central England, Birmingham, UK

 • Omrani, Gh., Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 • Porteous, C., Mackintosh School of Architecture, Glasgow, UK

 • Pourmoghadas H., Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 • Ramke, H. G., University of Applied Sciences (L & H), Germany

 • Shahidi Bonjar, Gh. H., Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

 • Shokri, M., University of Mazandaran, Sari, Iran

 • Tanaka, M., National Institute of Public Health, Tokyo, Japan

 • Yavari, A. R., University of Tehran, Tehran, Iran