كتابخانه دانشكده محيط زيست٬ 4600 عنوان كتاب به زبان لاتين٬ 4034 عنوان كتاب به زبان فارسي٬ 182 نشريه الكترونيكي لاتين و 50 نشريه فارسي 807 عنوان سند و 1008 پايان نامه در زمينه مديريت و برنامه ريزي٬ مهندسي محيط زيست٬ مهندسي طراحي محيط و مديريت در سوانح طبيعي را در خود جاي داده است. همچنين تعدادي از مجلات الكترونيكي جهت استفاده علمي اساتيد٬ دانشجويان و ساير مراجعه كنندگان قرار گرفته است. كتابخانه دانشكده عضو طرح تامين منابع علمي نيز مي باشد.

 

ساعات كار

شنبه تا چهارشنبه 16-8

تلفن:

61113169-61113170

 

اطلاعيه ها اطلاعيه ها

 

 

راهنما

راهنماي ثبت پايان نامه توسط دانشجويان

راهنماي جستجوي منابع كتابخانه

شيوه نامه عضويت در كتابخانه دانشكده

راهنماي عضويت در دانشيار

راهنماي استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي دانشگاه

پرسشهاي متداول