کتابخانه دانشکده محیط زیست کتابخانه دانشکده محیط زیست

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

 

راهنما

راهنمای ثبت پایان نامه توسط دانشجویان

راهنمای جستجوی منابع کتابخانه

شیوه نامه عضویت در کتابخانه دانشکده

راهنمای عضویت در دانشیار

راهنمای استفاده از پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه

پرسشهای متداول

 

ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 16-8

تلفن:

61113169-61113170