اخبار پژوهشي اخبار پژوهشي

معاونت پژوهشي معاونت پژوهشي

معاونت پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، در جهت حمایت از پژوهشگران و ارتقاء سطح پژوهشی در حوزه هاي محیط زیست، فعالیتهاي متنوعی را عهده دار می باشد. معاونت پژوهشی از طریق پیشنهاد، تصویب و نظارت بر روند اجراي طرحهاي تحقیقاتی و پژوهشی اعضاي هیأت علمی و دانشجویان دانشکده و حمایت مالی از آنها، سعی در تسهیل روند پژوهشی در دانشکده را دارد. این بخش با رویکرد پژوهش محوري در دانشکده و در چارچوب سیاست گذاریهاي ملی پژوهشی و با استمداد از مؤسسات پژوهشی موجود و براي غناي هرچه بیشتر پژوهش در حوزه هاي محیط زیست، گامهاي مهمی برداشته است .فعالیتهاي پژوهشی معاونت با همکاري اساتید، دانشجویان و اعضاي هیئت علمی پژوهشی صورت می گیرد. شوراي پژوهشی دانشکده مرکب از ریاست دانشکده و معاون پژوهشی، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، مدیران گروهها، می باشد. در جهت سیاستگزاریهاي کلان پژوهشی مصوبات مهمی را اتخاذ می نماید. همچنین معاونت پژوهشی با برگزاري سخنرانیهاي علمی، همایشها، سمینارهاي علمی، کارگاههاي پژوهشی و بررسی و رسیدگی به درخواستهاي فرصت مطالعاتی و شرکت در همایشهاي بین المللی اعضاي هیأت علمی و دانشجویان، سعی در توسعه ارتقاء هرچه بیشتر امور پژوهشی دانشکده را دارد. در این راستا ایده هاي علمی جدید و خلاقیتها شکل گرفته و دانشکده در حل مشکلات کشور از طریق ارتباط پژوهشی بین دانشگاه و نهادهاي مختلف اقدام می کند.

وظايف و اختيارات وظايف و اختيارات

 • دریافت، بررسی و تصویب طرح هاي تحقیقاتی از سوي اعضاي هیأت علمی و دانشجویان دانشکده و حمایت مالی از آنها
 •  بررسی و رسیدگی به درخواستهاي فرصت مطالعاتی اعضاي هیأت علمی
 •  شرکت در همایشهاي بین المللی اعضاي هیأت علمی و دانشجویات تحصیلات تکمیلی
 • بررسی و رسیدگی به درخواستهاي مأموریت پژوهشی اعضاء هیئت علمی
 •  انجام امور مربوط به طرحهاي پژوهشی نوع اول (در قالب استفاده از امتیاز ویژه اساتید دانشکده)
 •  انجام امور مربوط به طرحهاي نوع ششم (برای حمایت از پایان نامه هاي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري
 •  انجام امور مربوط به پژوهانه دانشجویان دکتري
 •  نظارت بر روند اجراي طرحهاي پژوهشی و انجام تعهدات مربوطه
 •  برگزاري نمایشگاه هاي پژوهشی در دانشگاه
 •  برگزاري کارگاههاي آموزشی براي ارتقاء سطح علمی اساتید
 •  نظارت و رسیدگی به کلیه ي امور کتابخانه اي و تأمین بودجه سالیانه براي تهیه و خرید تجهیزات و کتابهاي فارسی و لاتین و مجلات
 •  پیگیري ارائه برنامه جامع تحقیقات اعضاي محترم هیأت علمی جهت تهیه نقشه علمی دانشکده و تبیین فعالیتهاي علمی اساتید در یک برنامه پنج ساله جهت تدریس و تحقیق

جايگاه دانشكده محيط زيست در طرحهاي كاربردي دانشگاه تهران جايگاه دانشكده محيط زيست در طرحهاي كاربردي دانشگاه تهران

بر طبق آماری که هر ساله توسط اداره آمار و اطلاعات پژوهشهای کاربردی دانشگاه منتشر می گردد، دانشکده محیط زیست از نظر جذب اعتبار طرحهای کاربردی در بین سایر دانشکده ها و پردیسهای دانشگاه تهران بعد از دانشکده فنی در رتبه دوم قرار دارد و در سال 89 تقریبا 10 درصد از کل اعتبار کاربردی دانشگاه از آن دانشکده محیط زیست بوده است.

1-پردیس فنی

2-دانشکده محیط زیست

3-پردیس کشاورزی

4-پردیس علوم

5-پردیس هنرهای زیبا

افتخارات پژوهشي دانشكده افتخارات پژوهشي دانشكده

برخی همایش های انجام شده در دانشکده در سطح ملی و بین المللی برخی همایش های انجام شده در دانشکده در سطح ملی و بین المللی

 • سمینار بین المللی انرژی های نو با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • اولین تا ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
 • اولین تا ششمین همایش ملی روز جهانی محیط زیست
 • اولین و دومین کنفرانس ونمایشگاه بین المللی صنعت سیمان انرژی و محیط زیست
 • اولین تا سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی ومدیریت محیط زيست

ايران ستاره نوظهور در حوزه محيط زيست ايران ستاره نوظهور در حوزه محيط زيست

پايگاه تامسون رويترز در ماه ژوئيه سال 2011 ميلادي ايران را در بين ستاره‌ هاي در حال ظهور در حوزه محيط زيست و اکولوژي کشوري پراستناد معرفي کرده است. مفهوم اين عبارت آن است که انتشارات علمي ايران در رشته محيط زيست و اکولوژي استنادهايي دريافت کرده كه از حد آستانه بيشتر است. در رشته بيولوژي مولکولي و ژنتيک نيز موضوع استناد به انتشارات علمي ايران در ماه مـِي سال 2011 قابل توجه و ايران همسان با 20 کشور پراستناد جهان جزو کشورهايي معرفي شده است که از آن به عنوان ستاره‌هاي در حال ظهور ياد مي‌شود.

همكاران دفتر همكاران دفتر

سرکارخانم مهندس رضوان سعیدی (کارشناس امور پژوهشی و روابط بین الملل دانشکده)

ایمیل:rsaeedi@ut.ac.ir

وظایف و مسئولیتها:

 • صدور احکام طرحها ومصارف پژوهشی از محل گرنت اساتید و پیگیری تا اختتام طرحها تا وصول تعهدات مجری
 • تایید اعتبار ویژه (گرنت) اساتید
 • پیگیری و نظارت بر تقاضاهای اعضای هیات علمی برای فرصتهای مطالعاتی و شرکت در همایشهای بین المللی و سایر ماموریتهای داخلی و خارجی
 • پیگیری امور مربوط به شرکت دانشجویان در سمینارهای داخلی وخارجی
 • انجام امور مربوط به تالیف وترجمه کتاب
 • انجام امور مربوط به تشویق مقالات اعضای هیات علمی وبررسی مقالات دانشجویی جهت انجام امور مربوط به دفاع از رساله (لیست سیاه وسفید دانشگاه)
 • ارائه گزارشات آماری از شاخص های پژوهشی دانشکده
 • انجام امور مربوط به جشنواره های پژوهشی دانشگاه (بررسی پرونده های هیات علمی و دانشجو)
 • انجام امور مربوط به طرحهای کاربردی دانشکده
 • دبیر جلسات پژوهشی دانشکده
 • پیگیری برخی از نامه ها و ارجاعات پژوهشی برحسب ضرورت و تشخیص معاونت پژوهشی دانشکده

سرکار خانم فرنوش بهرامی (کارشناس پژوهشی دانشکده محیط زیست)

ایمیل:  F_bahrami@ut.ac.ir

وظایف و مسئولیتها:

 • بررسی مقالات و همایشهای اعضای هیات علمی جهت ( پرونده ترفیع و ارتقاء)
 • بررسی و اقدام طرحهای حمایت از پایان نامه دانشجویی
 • اقدام در خصوص طرح پژوهانه (دوره دکتری)
 • برنامه جامع تحقیقات: پیگیری امور مربوط به طرحهای جامع تحقیقات اعضای هیات علمی
 • تائید و بررسی پایان نامه های دانشجویی
 • انجام امور مربوط به طرحهای کاربردی دانشکده

راهنماي استفاده از خدمات پژوهشي راهنماي استفاده از خدمات پژوهشي

تماس با ما تماس با ما

ايران، تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، شماره 15، كدپستي 6135-14155 

دانشكده تحصيلات تكميلي محيط زيست دانشگاه تهران - دفتر معاونت پژوهشي

تلفن:-66956667 - 61113179 - 61113177