اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با سامانه آموزشهای الکترونیکی (ویژه دانشجویان مجازی)

اطلاعیه برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با سامانه آموزشهای الکترونیکی (ویژه دانشجویان مجازی)


به استحضار می رساند کلاس آموزش استفاده از سامانه آموزشهای الکترونیکی (ویژه دانشجویان مجازی) روز چهارشنبه 1/7/1394 ساعت 16-14 در محل دانشکده محیط زیست برگزار خواهد شد