اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

بازگشت به صفحه کامل

اعلام اصلاحیه برنامه امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 96-97

اعلام اصلاحیه برنامه امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 96-97


برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی97-96 (اصلاحیه: 97/3/7)