اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

دستورالعمل جدید آموزشی دانشگاه تهران، ویژه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

دستورالعمل جدید آموزشی دانشگاه تهران، ویژه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸