انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی ، پژوهشی و آموزشی فی مابین دانشگاه و مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی ، پژوهشی و آموزشی فی مابین دانشگاه و مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی


تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی، پژوهشی و آموزشی فی مابین دانشگاه و مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی منعقد گردیده است.

برای مشاهده تفاهم نامه کلیک نمایید.

آدرس کوتاه :