آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

صدور حکم جناب آقای دکتر محمد حسین نیک‌سخن به عنوان دبیر شورای سردبیران و مشاور معاون پژوهشی در امور نشریات پردیس دانشکده های فنی

طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر سلطانی رئیس محترم پردیس دانشکده های فنی، جناب آقای دکتر نیک‌سخن با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان دبیر شورای سردبیران و مشاور معاون محترم پژوهشی در امور نشریات پردیس دانشکده‌های فنی منصوب گردیدند.

آدرس کوتاه :