آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

« بازگشت

برگزاری اولین دوره انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته مهندسی سیستم های انرژی

بنا به درخواست دانشجویان رشته مهندسی سیستم های انرژی -انرژی های محیط زیست مبنی بر تاسیس انجمن علمی دانشجویی، با همین نام در دانشکده محیط زیست ، مورخ 94/8/24 پس از مراتب و تشریفات اداری درمحوطه دانشکده رای گیری برگزار شد .از بین 7 کاندیدا 5 نفر بعنوان عضو اصلی این انجمن انتخاب شدند .اسامی منتخبین در ذیل خواهد آمد.

  • احسان طبیبیان (نفر اول و بعنوان دبیر انجمن معرفی شد)
  • نیما جاویدی (عضو اصلی)
  • حمزه تبار جعفری 
  • نرگس سفید 
  • فرهانه مقصودی