اطلاعیه اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برگزاری مسابقات ورزشی دانشکده به مناسبت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه

برگزاری مسابقات ورزشی دانشکده به مناسبت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه


بمناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه تهران ،در تاریخ 30/7/93از ساعت 9 صبح یکدوره مسابقات ورزشی در رشته های پینگ پنگ،دارت و فوتبال دستی با حضور اعضاءهیات علمی ،دانشجویان و کارکنان درحیاط اصلی دانشکده برگزار شد و تا عصر همان روز ادامه یافت.

نتایج و اسامی برندگان دررشته های مختلف بشرح ذیل می باشد.

برندگان رشته پینگ پنگ از بین 16نفر:

نفر اول:  میثم متین فر (دانشجو)                              

نفر دوم: مغفرت(کارکنان)                                         

نفر سوم: ابراهیم شمسی پور(کارکنان)  

                       

برندگان رشته فوتبال دستی بصورت تیمی از بین20نفر :

نفرات اول: محسن هوشمند و اکبر ساسانی (کارکنان)

نفرات دوم: سعید نادری و امید کوه شکن (دانشجو)              

نفرات سوم: مجتبی شاکر یاری و یوسف کاظم پور(دانشجو) 

 

برندگان رشته دارت آقایان از بین 40نفر:

نفر اول:امید کوه شکن (دانشجو)                                    

نفر دوم :عابدین نوروزی(کارکنان)                               

نفر سوم: حسن نظری (دانشجو) 

                               

برندگان رشته دارت خانمهااز بین20نفر :

نفر اول :عطیه خانزاده (کارکنان)                                

نفر دوم:مرضیه عیوضلو (کارکنان)                               

نفر سوم:مهسا نبی  (کارکنان)