اطلاعیه اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

"اعلام نتایج مسابقات ورزشی که بمناسبت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران

"اعلام نتایج مسابقات ورزشی که بمناسبت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران


بمناسبت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران مقارن با ایام مبارک دهه فجر یکسری مسابقات ورزشی در رشته های پینگ پنگ ، دارت ، فوتبا ل دستی ،پرتاپ موشک کاغذی و طناب کشی در سطح دانشجویان ، کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشکده محیط زیست برگزار شد.این مسابقات در تاریخ 20/11/93 در حیاط دانشکده اجرا شداسامی و  نتائج برندگان هر مسابقه بشرح ذیل می باشد.

نتائج مسابقه پینگ پنگ

نفر اول ابراهیم شمسی پور کارمند

نفر دوم تقی پور دانشجو

نفر سوم وحید نیکزاد

نتائج مسابقه دارت

نفر اول محمد صبوحی دانشجو

نفر دوم محمود جعفری دانشجو

نفر سوم سارا عنایتی دانشجو

نتائج مسابقه تیمی فوتبال دستی

نفرات اول ابوالفضل حمایتی و محسن هوشمند کارمند

نفرات دوم عواطفی و افشار دانشجو

نفرات سوم مجتبی شاکر یاری و تقی پور دانشجو

نتائج مسابقه پرتاپ موشک کاغذی

نفر اول عابدین نوروزی کارمند

نفر دوم حمید رضا تابش دانشجو

نفر سوم ناصر انجرانی دانشجو

نتائج مسابقه طناب کشی گروهی دختران

1- ارین دخت اذری 2- صمیعی 3- عنایتی 4- ساداتی پور

نتائج مسابقه طناب کشی گروهی پسران

1- ناصر انجرانی 2- رحیمی 3- ناصری 4- عباسی 5- عرشی 6- رزاقی