خبر

بازگشت به صفحه کامل

انعقاد تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی با شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

انعقاد تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی با شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران


بر اساس این تفاهم نامه، یک همکاری نظام یافته میان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران از یک سو و شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران از سوی دیگر، جهت اجرای زمینه های فعالیت طرفین در قالب تفاهم نامه ارتباط صنعت و دانشگاه برقرار می شود.

جهت اطلاع از سرفصلها و موارد همکاری، اجرا و زمینه های فعالیت هر یک از طرفین با دفتر معاونت پژوهشی دانشکده تماس حاصل نمایید.