خبر

بازگشت به صفحه کامل

بورس مؤسسه eawag سوئیس برای دانشجویان دکتری در حوزه‌های آب و فاضلاب و کیفیت آب

بورس مؤسسه eawag سوئیس برای دانشجویان دکتری در حوزه‌های آب و فاضلاب و کیفیت آب


به اطلاع می رساند بورس مؤسسه eawag سوئیس برای دانشجویان دکتری در حوزه‌های آب و فاضلاب و کیفیت آب به مدت ۳ تا ۴ ماه از ابتدای سال ۲۰۱۹ نیز قابل استفاده است.

جهت اطلاعات بشتر فایل پیوست را مشاهده نمایید.

پیوست 1

پیوست 2