تاریخچه انجمن زیستا تاریخچه انجمن زیستا

انتخابات اولین شورای مدیریت انجمن علمی بین رشته­ای دانشکده محیط زیست (زیستا) خرداد ماه 1393 برگزار گردید. در این دوره­ی نام زیستا انتخاب و در میان انجمن­های علمی دانشگاه تهران به ثبت رسید. دور دوم انتخابات شورای مدیریت این انجمن نیز در آبان ماه 1393 برگزار شد و جناب آقای علیرضا ولی خانی، دانشجوی دکتری منابع آب و پژوهشگر نمونه­ی دانشگاه تهران، به عنوان دبیر انجمن علمی زیستا انتخاب شدند. سایر اعضای اصلی زیستا خانم­ها آرین دخت آذری، آزاده زرع کار، الهام شاهی و سیده الهه مهدویان و اعضای علی البدل نیز خانم آرزو عسکریان و آقای مجتبی شاکریاری می­باشند.

فعالیتهای انجام شده فعالیتهای انجام شده

تا کنون سه سمینار در ماه­های مهر، آبان و آذر 93 با موضوعات نقش دانشجو در تحقق توسعه پایدار، یک لقمه زمین (بررسی اثرات سبک تغذیه بر حفاظت از محیط زیست) و پخش مستند نفسم را نگیرید با محوریت آلودگی پلاستیک­ها در محیط زیست، برگزار گردیده است. رویکرد برگزاری سمینارها مشارکتی بوده و در انتهای هر سمینار به گفتگو با دانشجویان حاضر در جلسه و پاسخ به سوالات آن­ها پرداخته شد.

ارائه دهنده­ی سمینار نخست خانم آزاده زرع کار دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست بودند که علاوه بر صحبت پیرامون عنوان جلسه، تجربه­ها و آموخته­های خود را از شرکت در نشست سالانه­ی WSEN (انجمن محیط زیستی دانشجویان جهان) در آفریقای جنوبی، با سایر دانشجویان به اشتراک گذاشتند. در سمینار دوم آقای بابک توتونچی، دبیر مکتب حرمت حیات به صحبت پیرامون اثرات گوشتخواری و گیاهخواری بر سرنوشت محیط زیست و همچنین حقوق حیوانات پرداختند. سمینار آذر ماه نیز با پخش مستند یکی از دانشجویان سابق دانشکده محیط زیست، خانم مهندس مونا گلچین فر، در ارتباط با آلودگی ناشی از پلاستیک­ها آغاز شد و در ادامه ایشان درباره­ی مستند ساخته شده و موضوع مهم آن به عنوان یکی از معضلات کنونی کشورمان، با دانشجویان سخن گفتند.

خبرنامه انجمن علمی زیستا خبرنامه انجمن علمی زیستا

اهداف اهداف

تلاش برای توانمندسازی دانشجویان از طریق فعالیت­های آموزشی، پژوهشی، ترویجی و ارتباط با صنعت و جامعه، به منظور دستیابی به مدیریت محیط زیستی بهتر در سطح جامعه.

ارزشها ارزشها

  • عشق به محیط زیست
  • توانمندسازی فردی و اجتماعی
  • فعالیت داوطلبانه و جمعی
  • صداقت و شفافیت در کارها

اعضا اعضا

دبیر انجمن:  علیرضا ولیخانی سامانی

مسئول روابط عمومی: آزاده زرع کار

اعضا:

  • آرین دخت آذری
  • الهام شاهی
  • سیده الهه مهدویان

تماس با انجمن تماس با انجمن

ایمیل انجمن:  zista@ut.ac.ir