- سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

ارائه مدل انتقال آلاینده در محیط های خاکی با استفاده از روش اجزای محدود (دوشنبه 1397/11/1 ساعت 14)

نام دانشجو:  امیرمحمد بهروزی فر 

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست –گرایش مواد زائد جامد

عنوان پایان نامه: ارائه مدل انتقال آلاینده در محیط های خاکی با استفاده از روش اجزای محدود

اساتید راهنما:   دکتر گیتی پور

استاد مشاور: ------------

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/11/1 ساعت 14

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو