- سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

ارزیابی کمی سازی و نقشه سازی خدمات فرهنگی اکوسیستم. مطالعه موردی: منطقه 22 شهرداری تهران (سه شنبه 1397/11/7 ساعت 11)

نام دانشجو: فهیمه عسگری راد  

رشته تحصیلی: محیط زیست- گرایش برنامه ریزی

عنوان پایان نامه: ارزیابی کمی سازی و نقشه سازی خدمات فرهنگی اکوسیستم. مطالعه موردی: منطقه 22 شهرداری تهران

اساتید راهنما: دکترامیری – دکتر زبردست

استاد مشاور:  دکترمشاری

تاریخ دفاع: سه شنبه 1397/11/7  ساعت 11

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو