- دوشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی تغییرات مکانی و زمانی غلظت کلروفیل- آ در دریای خزر (یکشنبه 1397/8/13 ساعت 10)

نام دانشجو:  آناهیتا مدبری 

رشته تحصیلی:  مهندسی علوم محیط زیست

عنوان پایان نامه: بررسی تغییرات مکانی و زمانی غلظت کلروفیل- آ در دریای خزر

اساتید راهنما:   دکتر روح الله نوری و دکتر امیرهوشنگ احسانی    

استاد مشاور: جناب آقای دکتر رونی برندسون

تاریخ دفاع: یکشنبه 1397/8/13 ساعت 10

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو