- سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی خصوصیات لایه بندی حرارتی دریاچه سد سبلان در فصل تابستان و اثرات آن بر مواد مغذی و کیفیت آب دریاچه (دوشنبه 1397/11/15 ساعت 8)

نام دانشجو:  المیرا انصاری  

رشته تحصیلی:  علوم محیط زیست

عنوان پایان نامه: بررسی خصوصیات لایه بندی حرارتی دریاچه سد سبلان در فصل تابستان و اثرات آن بر مواد مغذی و کیفیت آب دریاچه

اساتید راهنما:   دکتر نوری

استاد مشاور:  دکترسروش مدبری

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/11/15 ساعت 8

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو