- سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

بررسی و تولید کربن فعال از پسماند صنعت لاستیک سازی به روش هیدروترمال (چهارشنبه 1397/11/3 ساعت 13)

نام دانشجو:  احسان میرعبداله 

رشته تحصیلی:  سیستم های انرژی- گرایش انرژی محیط زیست

عنوان پایان نامه: بررسی و تولید کربن فعال از پسماند صنعت لاستیک سازی به روش هیدروترمال

اساتید راهنما:   دکتر پازوکی

استاد مشاور: ------------

تاریخ دفاع: چهارشنبه 1397/11/3 ساعت 13

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو