- جمعه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

طراحی محیط و منظر کارخانه سیمان کرمان با رویکرد اکولوژی صنعتی (سه شنبه 1397/7/10 ساعت 10:30)

نام دانشجو:  احسان کفایی

رشته تحصیلی:  مهندسی طراحی محیط زیست

عنوان پایان نامه:  طراحی محیط و منظر کارخانه سیمان کرمان با رویکرد اکولوژی صنعتی

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر حسن دارابی و سرکارخانم دکتر بهبهانی  

استاد مشاور: جناب آقای دکتر نورپور

تاریخ دفاع: سه شنبه 1397/7/10 ساعت 10:30

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو