اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

آئین نامه‌های جدید دوره‌های تحصیلی کارشناسی‌ارشد و دکتری برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و پس از آن

آئین نامه‌های جدید دوره‌های تحصیلی کارشناسی‌ارشد و دکتری برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و پس از آن


به اطلاع می رساند آئین نامه‌های جدید دوره‌های تحصیلی کارشناسی‌ارشد و دکتری که برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و پس از آن لازم الاجرا بوده و تمام آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با آن لغو و بلااثر می‌گردد. 

بدیهی است دانشجویان ورودی سال‌های قبل همچنان مشمول مقررات آئین نامه‌های قبلی سال ورود خود می‌باشند.