اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری (مراحل پیش از دفاع)

قابل توجه دانشجویان متقاضی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

زمان اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در هر نیمسال حداقل دوهفته قبل از روز برگزاری جلسه دفاع می‌باشد که می‌بایست بشرح زیر توسط «معاونت تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی» اخذ گردد.

کلیه دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری را دارند، می‌بایست فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری به هیأت داوران را حداقل دوهفته قبل از تاریخمشخص شده جهت دفاع، به صورت فایل pdf در سامانه پشتیبانی اداره آموزش تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی، به آدرس: its3.ut.ac.ir بارگذاری نمایند.

ضمناً دانشجویان محترم، پس از اخذ مجوز دفاع از پردیس دانشکده‌های فنی، موظف هستند فرمهای درخواست قضاوت (مربوط به دانشکده) را یک هفته قبل از روز برگزاری جلسه دفاع به آموزش دانشکده تحویل نمایند.

شایان ذکر است آخرین فرصت دفاع در نیمسال جاری ۱۳۹۷/۱۱/۳ می‌باشد.

 

 

فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری به هیأت داوران