آرشیو آرشیو

اخبار گروه طراحی اخبار گروه طراحی

ارتقای جناب آقای دکتر محمد رضا مثنوی به مقام رفیع استادی

ارتقای جناب آقای دکتر محمد رضا مثنوی به مقام رفیع استادی


بدینوسیله با کمال افتخار از طرف گروه مهندسی طراحی محیط زیست، ارتقای جناب آقای دکتر محمدرضا مثنوی را به مقام رفیع استادی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال آرزوی سلامتی، سربلندی و توفیق کسب مدارج عالی‌تر در این راه مقدس را برای ایشان مسالت داریم".