آرشیو آرشیو

اخبار گروه طراحی اخبار گروه طراحی

ارتقای سرکار خانم دکتر ایرانی بهبهانی به مقام استادی

ارتقای سرکار خانم دکتر ایرانی بهبهانی به مقام استادی


بدینوسیله با کمال افتخار ارتقای سرکار خانم دکتر هما ایرانی بهبهانی را به مقام رفیع استادی تبریک عرض نموده و ار خداوند متعال آرزوی سلامتی، سربلندی و توفیق ادامه خدمت در این راه مقدس را برای ایشان مسالت داریم".