اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی توسط دانشجویان

ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی توسط دانشجویان


به اطلاع کلیه دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷- ۱۳۹۶ از روز شنبه مورخ ۱۱/‏۰۹/‏۹۶ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۲۹/‏۰۹/‏۹۶ می‌باشد. شایان ذکر است ارزشیابی اساتید اجباری است و اقدام به موقع دانشجویان مورد انتظار است.

در صورت عدم انجام ارزشیابی توسط دانشجو، امکان ثبت نمرات پایان ترم و نیز انتخاب واحد نیمسال بعد میسر نخواهد بود.