- یک‌شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

ارزیابی ریسک بهداشتی محیطی ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرومتر ازن کربن سیاه در شهر تهران در سال 1396 با نرم افزار AirQ+ (یکشنبه 1397/12/12 ساعت 12)

نام دانشجو:  نگار صبا

رشته تحصیلی: محیط زیست- گرایش برنامه ریزی

عنوان پایان نامه: ارزیابی ریسک بهداشتی محیطی ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرومتر ازن کربن سیاه در شهر تهران در سال 1396 با نرم افزار AirQ+

اساتید راهنما:   دکتر اسماعیل صالحی- دکتر محمدصادق حسنوند

استاد مشاور: دکتر سعید کریمی

تاریخ دفاع: یکشنبه  1397/12/12  ساعت 12

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو