نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه جامع-آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری نانو

آزمایشگاه جامع-آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری نانو


نانو مواد به موادی اطلاق می شود که حداقل یکی از ابعاد آن کوچکتر از 100 نانو متر باشد.

در این ابعاد مواد غالبا خواص جدیدی نسبت به مواد مشابه در ابعاد بزرگتر بروز می دهند که برای استفاده در تصفیه آب و فاضلاب مناسب می باشد. بعضی از این کاربردها متاثر از خواصی مثل سطح مخصوص زیاد, انحلال سریع, واکنشگری بالا و جذب قوی است. کاربرد های دیگر به خواصی مثل سوپر پارامگنتیزم, تشدید پلاسمون سطحی, و پدیدی تحدید کوانتومی مربوط می شود. این کاربرد ها بر اساس وظایف نانو مواد در هر عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرند.

پیشرفت های اخیر در زمینه نانو تکنولوژی باعث ایجاد فرصت های مناسبی برای توسعه نسل جدید سیستم های تامین آب شده است.

با این رویکرد آزمایشگاه نانو تکنولوژی دانشکده در سال 1392 با داشتن دستگاه های زیر تجهیز و راه اندازی شد.