نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه جامع-آلودگی هوا

آزمایشگاه جامع-آلودگی هوا


این آزمایشگاه از قدیمی ترین آزمایشگاه های دانشکده محسوب می شود که به منظور سنجش آلودگی های هوا راه اندازی شده است.