نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه جامع-محیط زیست سواحل و دریا

آزمایشگاه جامع-محیط زیست سواحل و دریا


این آزمایشگاه در سال 1394 راه اندازی شده است و یکی از کاملترین مجموعه های خدمات پژوهشی دریا شامل نمونه برداری تخصصی از اعماق مختلف دریا می باشد.