نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه جامع-پسماند و انرژی

آزمایشگاه جامع-پسماند و انرژی


این آزمایشگاه درساختمان شماره 2 دانشکده واقع شده و به تازگی راه اندازی شده است.