آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

استفاده ازتسهیلات بنیادملی نخبگان

به اطلاع می رساند دانشجویان حائزشرایط استفاده ازتسهیلات بنیاد ملی نخبگان ازتاریخ 18/5/1394 لغایت 28/5/1394 به سایت دانشگاه تهران و یا سایت بنیاد ملی نخبگان مراجعه فرمایند .

آدرس کوتاه :