آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

آشنایی با سامانه های دانشجویی

آشنایی با سامانه های دانشجویی

1393/6/29

جهت آشنایی با سامانه های دانشجویی به قسمت  خدمات ویزه اعضا>>>دانشجو>>>کاتالوگ معرفی سامانه های دانشجویی مراجعه فرمایید.

 

آدرس کوتاه :