اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اصلاحیه تاریخ ثبت نام معرفی شدگان آزمون دکتری سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ دانشگاه تهران

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبین دوره دکتری تخصصی سال 1396 که جهت  مرحله دوم (مصاحبه و آزمون کتبی) از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه تهران معرفی شده‌اند می‌رساند:

پیرو اطلاعیه شماره ۳ آزمون دکتری تخصصی سال 1396 در خصوص ثبت نام معرفی شدگان آزمون دکتری، به استحضار می‌رساند تاریخ ثبت نام 96/3/13 لغایت 96/3/25 می‌باشد. 

شایان ذکر است کلیه داوطلبان در تاریخ مقرر موظف به انجام ثبت نام الکترونیکی در سایت مذکور بوده و می بایست با در دست داشتن تائیدیه ثبت نام الکترونیکی برای انجام مصاحبه به دانشکده مربوط مراجعه نماید.

در غیر اینصورت از انجام مصاحبه محروم خواهندشد.