اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

اصلاحیه تمدید بازه زمانی ارزشیابی اساتید

اصلاحیه تمدید بازه زمانی ارزشیابی اساتید


بازه زمانی ارزشیابی اساتید از روز یکشنبه مورخ  94/10/5 لغایت روز سه شنبه مورخ 94/10/9 تمدید شد، لذا کلیه دانشجویانی که به هردلیل تاکنون موفق به انجام ارزشیابی خود نگردیده اند ملزم به انجام ارزشیابی درتاریخ های فوق الذکر می باشند .

لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی ، امکان انتخاب واحد و همچنین رویت نمرات به هیچ وجه برای دانشجویان وجود نخواهد داشت .