آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

« بازگشت

اطلاعیه استفاده از فرصت مطالعاتی در کشور مکزیک

‌به اطلاع کلیه دانشجویان واجد شرایط استفاده ازفرصت مطالعاتی می‌رساند چنانچه متقاضی گذراندن فرصت مطالعاتی در کشور مکزیک می‌باشند، درخواست و مدارک خود را حداکثر تا تاریخ  1395/5/16به اداره آموزش ارائه دهند.

آدرس کوتاه :