اطلاعیه بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/ رساله در نیمسال دوم ۹۷

اطلاعیه بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/ رساله در نیمسال دوم ۹۷


به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی می‌رساند:

 زمان اخذ مجوز دفاع از پایان نامه / رساله: از 97/11/13 لغایت 98/6/13

 زمان دفاع از پایان نامه / رساله: از 97/11/20 لغایت 98/6/20

از سوی پردیس دانشکده های فنی اعلام گردیده است.


آرشیو اطلاعیه های آموزشی

نمایش 1 - 10 از 299 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 30