اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام و ارسال درخواست متقاضیان استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

بدینوسیله به اطلاع  کلیه متقاضیان می‌رساند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به نشانی: http://academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند.